سبد خريد
هيچ كتابي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال

عضويت

ثبت نام
پرفروشها
در دست چاپ
مشخصات كتاب


نیست‌انگاری اروپایی
موضوع:
نیهیلیسم
نیچه، فریدریش ویلهلم، 1900 - 1844م. - نقد و تفسیر
پديدآورنده:
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه
نويسنده:مارتین هیدگر
نويسنده:امیل کترینگ
نويسنده:دیوید فارل کرل
ناشر:

پرسش

238 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 - 5500 نسخه
964-6629-01-6
تاريخ نشر:25/12/83
قيمت :20000 ريال
قيمت نشر پرسش :20000 ريال
گزيده متن

چکيده :


نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: