سبد خريد
هيچ كتابي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال

عضويت

ثبت نام
پرفروشها
در دست چاپ
مشخصات كتاب


هرمنویتیک، زبان، هنر "شش جستار هرمنویتیکی"
موضوع:
هرمنوتیک
زیبایی‌شناسی نوین - قرن 20
فلسفه جدید - قرن 20
پديدآورنده:
نويسنده:هانس‌گئورگ گادامر
مترجم:عبدالله امینی
ناشر:

پرسش

280 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه
978-600-265-080-1
تاريخ نشر:23/04/95
قيمت :200000 ريال
قيمت نشر پرسش :200000 ريال
گزيده متن

چکيده :
کتاب حاضر، مشتمل بر شش مقاله از مقاله‌هاي مهم «هانس گئورگ گادامر» را در برمي‌گيرد كه عمدتاً بعد از كتاب مهم «حقيقت و روش» او نگارش يافته يا در قالب سخنراني ارائه شده‌اند. «هرمنوتيک کلاسيک و فلسفي»، «متن و تفسير»، «زبان و فهم»، «از کلمه به مفهوم: رسالت هرمنوتيک به‌مثابه فلسفه»، «اثر هنري در کلمه و تصوير: هرقدر حقيقي همان‌قدر سرشار از هستي!»، «هايدگر و زبان متافيزيک» عنوان‌هاي شش مقاله ارائه شده در اين کتاب هستند.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر: